Weerbaarheid

Als hsp-psycholoog en ervaringsdeskundige heb ik een module voor hooggevoelige kinderen en tieners ontwikkeld. Het doel hiervan is dat uw kind/tiener weerbaarder leert worden.

Wat is weerbaarheid?
Het woordenboek omschrijft weerbaarheid als: ‘in staat zijn om tegenstand te bieden’. Concreet heeft dit te maken met het aangeven van grenzen, zeggen wat je wel/niet wilt en een goede lichaamshouding.

Wanneer deze module?
Doordat hooggevoelige mensen veel rekening houden met hun omgeving, zijn ze snel geneigd om zich aan te passen of anderen hun zin te geven. Het kan ook zijn dat ze liever niet opvallen of lastig zijn, waardoor ze hun mening voor zich houden of geen grenzen aangeven. Wanneer u dit herkent bij uw kind, dan is deze module wat voor jullie.

Tijdsduur module
7 sessies van 45-60 minuten

Inhoud module
In deze module gaan we actief aan de slag met weerbaarheid. Er zullen verschillende (beweeg)oefeningen ingezet worden, zodat het niet alleen bij theorie blijft. Uw kind leert zo ook om zijn/haar lijf meer in te zetten. Er zal veel aandacht voor zelfvertrouwen zijn. Zelfvertrouwen is een belangrijke basis bij weerbaarheid.

Sessie 1: Kennismaking en zelfvertrouwen
Sessie 2: Wat is weerbaarheid?
Sessie 3: Lichaam en stem
Sessie 4: Behoeftes aangeven
Sessie 5: Grenzen aangeven
Sessie 6: Oplossingen verzinnen
Sessie 7: Oudergesprek – terugkoppeling, adviezen

Kortom
– 7 sessies van 45-60 minuten
– individueel
– voor kinderen vanaf 7 jaar

Kosten
Klik hier.

Ervaringen
Onze zoon kwam als een faalangstig en gepeste jongen bij Marit binnen. Door de module weerbaarheid is hij gaan zien wat zijn gedrag is en wat het gedrag van ‘de ander’ is. Hij heeft vooral geleerd hoe hij hier het best op kan reageren.” Ouders 8-jarige zoon

Fietsoefening