Praktische informatie

Afspraak afzeggen
Elke afspraak kan minimaal 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet of afgezegd. Wordt een afspraak minder dan 24 uur van te voren afgezegd, dan wordt de gereserveerde tijd alsnog in rekening gebracht.

Wet Privacy en AVG
Als psycholoog ben ik verplicht tot het bijhouden van een cliëntendossier volgens de richtlijnen en privacy bepalingen van het NIP, SKJ en de beroepscode. De privacyverklaring vindt u hier.

Algemene voorwaarden
Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.

Klachten
Bij klachten kunt u contact met mij opnemen. Mochten we samen niet tot overeenstemming komen dan kunt u zich richten tot mijn beroepsvereniging.

Eigen verantwoordelijkheid
Je bent met de informatie op deze website, advies of trainingen op elk moment verantwoordelijk voor je eigen leven en de beslissingen die je hierin neemt.

 


 

Alle rechten voorbehouden
Alle afbeeldingen en teksten op deze website zijn eigendom van Het kleine egeltje. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.