Persoonlijkheid

Het is mogelijk om als aanvulling op intelligentieonderzoek ook gebruik te maken van de Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J-2). Het doel hiervan is om persoonlijkheidseigenschappen van kinderen tussen 9 en 16 jaar in beeld te brengen. Het kind vult de vragenlijst zelf in.

Wat meet de NPV-J-2?
-Inadequatie (IN): Deze schaal meet vage angsten, een gedrukte stemming, vage lichamelijke klachten en minderwaardigheidsgevoelens.
-Volharding (VO): Deze schaal bekijkt of het kind zich goed aangepast aan de eisen van het (school)werk, hij/zij wil beantwoorden aan hoge verwachtingen en of hij/zij zich aan afspraken wil houden.
-Sociale Inadequatie (SI): Deze schaal meet of het kind zich ongelukkig voelt in sociale contacten of hij/zij deze vermijdt.
-Recalcitrantie (RE): Deze schaal meet het willen afzetten tegen anderen, wantrouwen van anderen en het alleen de zaken willen oplossen.
-Dominantie (DO): Deze schaal meet het de baas willen spelen en vertrouwen hebben in het eigen kunnen.

Wanneer de NPV-J-2?
– in kaart brengen van persoonlijkheidseigenschappen van een kind
– bij het vermoeden dat bepaalde persoonlijkheidseigenschappen de uitkomsten van het intelligentieonderzoek beïnvloeden

Tijdsduur
Het duurt gemiddeld zo’n 20 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Vergoedingen
In veel gevallen is er vergoeding mogelijk via het Torenkamertje. Voor meer informatie; klik hier.