Over- of onderprikkeling

Als hsp-psycholoog en ervaringsdeskundige heb ik een module ontwikkeld waarbij de individuele prikkelgevoeligheid in beeld wordt gebracht, waardoor over- en onderprikkeling meer voorkomen kan worden én er beter mee omgegaan kan worden. Na afloop krijg je je eigen prikkelprofiel mee naar huis.

Wat is overprikkeling?
Wanneer je overprikkeld bent, dan betekent dit dat je zoveel prikkels hebt opgedaan dat je geen plek meer hebt voor nieuwe informatie. Je lichaam geeft aan dat het ‘vol’ zit. Er zijn over het algemeen twee manieren waarop je kunt reageren: als een rustzoeker of als een prikkelzoeker. De rustzoekers willen zich terug trekken als ze overprikkeld zijn. Geen geluiden of mensen meer om zich heen. Door stilte en rust herstellen ze. De prikkelzoekers hebben ook behoefte aan die rust, maar die kunnen dit uiten door boos of expressief gedrag. Zij hebben er meer aan om iets te doen om te herstellen.

Wat is onderprikkeling?
Wanneer je onderprikkeld bent, dan betekent dit dat je te weinig prikkels hebt opgedaan. Veel hoogbegaafde of prikkelzoekende hooggevoelige kinderen/tieners lopen hier tegenaan. Je lichaam gaat aangeven dat het behoefte heeft aan nieuwe prikkels. Ook hier kan je op twee manieren reageren: passief of actief.

Voor wie?
Deze module is beschikbaar voor kinderen van 6 t/m 8 jaar, kinderen van 9 t/m 12 en tieners, en tot slot vrouwen. De inhoud en opbouw van de modules is aangepast aan de leeftijd. Klik op één van de onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kind-1024x737.png

Kinderen 6-8 jaar


Kinderen 9-12 jaar