Hoogbegaafdheid

Ongeveer 2% van de mensen is hoogbegaafd. Dit betekent o.a. dat ze een IQ-score hebben dat hoger ligt dan 130. Vooral in Wageningen en Eindhoven wonen veel hoogbegaafde mensen.

Het zijn snelle en slimme denkers, die complexe zaken aankunnen. Ze zijn zelfstandig, nieuwsgierig en gedreven van aard. Daarnaast zijn het vaak sensitieve en emotionele mensen, die intens leven en plezier hebben in het creëren. De onderstaande elementen zijn sterk aanwezig:

 • denken (hoog intelligent)
 • voelen (rijk geschakeerd)
 • willen (gedreven)
 • nieuwsgierig
 • doen (scheppingsgericht)
 • waarnemen (hoog sensitief)

De reden waarom bij de bepaling en herkenning van hoogbegaafdheid er voornamelijk gekeken wordt naar de hoogte van de intelligentie, is omdat dit het enige is wat enigszins betrouwbaar gemeten kan worden. Het is een belangrijk onderdeel, maar niet het enige kenmerk van hoogbegaafdheid.

Kenmerken op een rijtje:

 • Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard
 • Creatief en origineel
 • Perfectionistisch
 • Gemotiveerd en gedreven
 • Zeer grote woordenschat en moeilijke zinsbouw voor de leeftijd
 • Plezier in het oplossen van problemen en puzzels
 • Zelfstandig
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Ongebruikelijke emotionele diepgang, intense gevoelens en reacties, hoogsensitief, leeft intens
 • Sterk gevoel van betrokkenheid bij maatschappelijke en politieke kwesties
 • Brede belangstelling en/of diepe belangstelling in een specifiek onderwerp
 • Een hoog IQ

 

Bron: www.startpuntwageningen.nl