Onderzoek naar faalangst

Het is mogelijk om (als aanvulling op intelligentieonderzoek) gebruik te maken van de Prestatie Motivatie Vragenlijst voor Kinderen (PMT-K-2). Het doel hiervan is om prestatiemotief, faalangst (positief en negatief) en sociale wenselijkheid vast te stellen bij kinderen van 10 tot 16 jaar. Het kind vult de vragenlijst zelf in.

Wat meet de PMT-K-2?
-Prestatiemotivatie: de intrinsieke motivatie van de persoon om te presteren.
-Negatieve faalangst: een angst om te falen die de persoon doet disfunctioneren, vooral in taaksituaties die relatief ongestructureerd en stresserend van aard zijn.
-Positieve faalangst: een vorm van angst die de persoon in een optimale spanningstoestand brengt en die hem in ongestructureerde en stresserende taaksituaties beter doet functioneren dan onder normale omstandigheden.
-Sociale wenselijkheid: de neiging om zich naar de buitenwereld goed voor te willen doen.

Wanneer de PMT-K-2?
– bij het vermoeden van faalangst
– bij het vermoeden dat faalangst of motivatie de uitkomsten van het intelligentieonderzoek beïnvloeden
– om sociale wenselijkheid in beeld te brengen

Tijdsduur
Het duurt gemiddeld zo’n 30 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Vergoedingen
Via het Torenkamertje is er in veel gevallen vergoeding mogelijk. Voor meer informatie; klik hier.

Faalangstreductietraining
Mocht uw kind last hebben van (mogelijke) faalangst, dan is het mogelijk om een faalangstreductietraining te volgen.