Hooggevoeligheid

Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hooggevoelig’ of ook wel HSP, ‘Highly Sensitive Person’.

Een HSP is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor HSP’s al snel te veel zijn; zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.

Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine Aron, Amerikaans psychotherapeute en universitair docente, en grondlegster van het begrip HSP.

Zoals elke eigenschap gaat hooggevoeligheid gepaard met zowel positieve kanten als valkuilen. Kenmerken van hooggevoelige kinderen zijn onder meer:

Kenmerken op lichamelijk gebied:
• Veel zien, kleine veranderingen waarnemen.
• Graag ‘langst de kant’ staan om te observeren.
• Scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen.
• Geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in de kleding.
• Intens reageren op lichamelijke pijn.
• Subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden.
• Gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen.

Kenmerken op emotioneel gebied:
• Aanvoelen van stemmingen en emoties.
• Zich snel zorgen maken.
• Toetrekken naar kinderen die enigszins buiten “de groep” vallen.
• Behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen.
• Moeite hebben met veranderende omstandigheden.
• De kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen.
• Tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie te wennen.
• Inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen.
• Niet van verrassingen houden.
• Op jonge leeftijd in staat zijn tot zelfreflectie.
• Niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan.

Kenmerken op mentaal gebied:
• Een goed geheugen hebben.
• Voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken.
• Snel van de ene gedachte naar de andere associëren.
• Diepzinnige vragen stellen.
• Eindeloos willen weten “waarom?”
• Resultaten van rekenen blijven achter bij de rest van de vakken.
• Een goed gevoel voor vreemde talen hebben, maar die graag in de praktijk leren via gesprekken / praten ( liever dan uit een boekje).
• Kennis op school niet letterlijk kunnen/willen reproduceren, maar liever creatief toepassen.
• Moeite hebben met structureren en organiseren.
• Een hekel hebben aan oefenen en herhalen.
• Dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen.
• Liever belevend lezen dan begrijpend lezen.

Kenmerken op spiritueel gebied:
• Eigen wijsheid, heel gericht op de eigen weg volgen.
• Vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn.
• Zeer hechten aan de waarheid.
• Gericht zijn op liefde en vrede.
• Diep nadenken over levensvragen.
• Sterke binding hebben met de natuur (planten en dieren).
• Blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen.
• Wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen. (mediator)

Bronnen: www.hooggevoelig.nl & LiSKH

Klik hier voor meer informatie over de HSP-module voor kinderen.

Ik geef ook lezingen over hooggevoeligheid. Klik hier voor meer informatie.