Werkwijze

Aanmelding
Via hetkleineegeltje@gmail.com kunt u contact met mij opnemen. 

Intake
Het intakegesprek heeft als doel om elkaar beter te leren kennen en om de klachten en kwaliteiten van uzelf of uw kind in kaart brengen. Op basis hiervan stellen we doelen op en plannen we een aantal vervolgsessies.

Wanneer u zich heeft aangemeld via het Torenkamertje (voor intelligentieonderzoek) kan het zijn dat u het intakegesprek al met iemand anders gevoerd heeft. In dat geval doen we het niet helemaal over, maar krijgt u een vragenlijst van mij mee bij de eerste afspraak.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek (20 min)*
Soms is het fijn om mij eerst even te ontmoeten of (telefonisch) te spreken voordat je een traject instapt. Het kennismakingsgesprek betreft een kort moment van hooguit 20 minuten met als doel om elkaar te leren kennen. Ik kan iets vertellen over hoe ik werk en met welke materialen. Het is niet de bedoeling om dieper op klachten in te gaan tijdens dit gesprek.
Mocht je na de kennismaking besluiten om een traject te starten, dan kan het intakegesprek eventueel direct daarna plaatsvinden (in overleg).

*Geldt niet voor cliënten van Het Torenkamertje.