Onderzoek naar zintuigelijke prikkelverwerking

Eén van de dingen die opvallen bij hoogsensitieve kinderen en jongeren is de prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking*) die anders verloopt. Zij verwerken prikkels over het algemeen intenser dan gemiddeld. Harde geluiden kunnen bijvoorbeeld lichamelijk pijn doen of sokken met naden worden geweigerd aan te doen. De prikkels komen dan zo sterk binnen dat het niet prettig is.

*Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking betekent dat informatie via de zintuigen bij de hersenen binnenkomt en daar wordt gesorteerd. Vervolgens worden de prikkels doorgestuurd naar de gebieden in het brein die er iets mee kunnen doen.

SP-NL
Het is mogelijk om door middel van de SP-NL in beeld te brengen hoe de sensorische informatieverwerking er bij jouw kind uit ziet (4-12 jaar). Het wordt inzichtelijk op welke gebieden het kind té sterk geprikkeld wordt of juist té weinig (want dat kan ook!). Aan de hand daarvan kunnen er praktische handvatten meegegeven worden.

De Sensory Profile-NL is op dit moment de enige Nederlandse genormeerde sensorisch gerelateerde vragenlijst bestaande uit 125 items die door de ouders van een kind wordt ingevuld.

Wanneer de SP-NL?
– wanneer u beter zicht wilt krijgen in de prikkelverwerking van uw kind
– om in kaart te brengen waar mogelijke klachten vandaan kunnen komen (bijvoorbeeld: niet naar een winkelcentrum willen – te druk? geur?)
– wanneer u handvatten zoekt om beter om te gaan met de prikkelverwerking van uw kind

Tijdsduur
Het duurt gemiddeld zo’n 30 minuten om de vragenlijst in te vullen.
Daarnaast hebben vooraf en achteraf een afspraak.

Module over- of onderprikkeling
Mocht het onderzoek uitwijzen op over- of onderprikkeling, dan kan er overwogen worden om de module over- of onderprikkeling te volgen.