Beweegoefeningen

Hooggevoelige mensen zitten veel in hun hoofd. Ze zijn erg goed in nadenken en overdenken: een mooie eigenschap. Een nadeel hiervan kan echter zijn dat ze de signalen van hun lichaam niet goed herkennen of voelen. In veel gevallen is het daarom een goede aanvulling om ook beweegoefeningen in te zetten bij hooggevoeligheid.  Dit kan onder andere bij:

  • aanhoudende spanning
  • overprikkeling
  • weerbaarheid
  • gebrek aan zelfvertrouwen
  • grenzen aangeven
  • leren volgen of leiding nemen
  • Plannen en structureren

Fietsoefening

Tevens is het een handvat om ook de prikkelverwerking in beeld te brengen. Niet alle klachten hoeven een gevolg te zijn van hooggevoeligheid. Soms komt het voor dat er een (lichamelijk) prikkelverwerkingsprobleem is. Dat betekent dat zintuigelijke prikkels te weinig óf te veel gevoeld worden. Wanneer hier vermoedens voor zijn kan er doorverwezen worden naar een SI-therapeut.