Aanvullende informatie bij boek

Beste ouder, leerkracht of coach,

Wat leuk dat je het boek ‘Het kleine egeltje is hooggevoelig’ hebt aangeschaft en gelezen! Op deze pagina vindt je iets meer aanvullende informatie bij het boek. Ik heb dit bewust niet in het boek zelf geplaatst, omdat het een boek voor kinderen is.

Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap. Er kan geen officiële diagnose voor gegeven worden (op dit moment). Het is alleen mogelijk om een screening te doen. Dit boek sluit daar op aan. Het draagt eraan bij om eventuele kenmerken van hooggevoeligheid in beeld te brengen. Hiervoor is de vragenlijst van Elaine Aron als uitgangspunt genomen. Voor een completer beeld zijn er echter wat vragen toegevoegd. Mocht uw kind, leerling of cliënt uitkomen een score van 13 of meer, check dan ook of er in ieder geval voldaan is aan vraag 9, 10, 11, 13, 20, 26 en 27. Dat zijn belangrijke indicatoren voor hooggevoeligheid.

70% van de hooggevoelige kinderen uit zich introvert: teruggetrokken, rustig gedrag. 30% van de hooggevoelige kinderen zoeken juist prikkels en hebben een sterke wil. Dit zijn de hoogstimulatieve kinderen. Omdat de vragenlijst van Elaine Aron als uitgangspunt is genomen in dit boek, geeft de uitslag vooral een goed beeld van de eerste groep kinderen. Hoogstimulatieve kinderen (hooggevoelig en prikkelzoekend) vertonen op bepaalde gebieden ander gedrag. In dit boek is daar niet speciaal aandacht aan besteed, maar het is wel belangrijk om hier bewust van te zijn. Zo kan een antwoord op vraag 16 erop wijzen dat het kind op dat gebied niet hooggevoelig is. Dit hoeft niet zo te zijn bij de hoogstimulatieve kinderen. Zij hebben die extra prikkels juist wel nodig! De overeenkomst tussen beide groepen is echter dat het ze ook veel kost en ze sneller overprikkeld zijn. Heeft u dus te maken met een hoogstimulatief kind, wees dan voorzichtiger met de uitslag. Klik hier voor meer informatie over hoogstimulatieve kinderen.