Intelligentieonderzoek

In samenwerking met Het Torenkamertje kan Het kleine egeltje intelligentieonderzoek afnemen bij kinderen van 6 tot en met 16 jaar.

Wat is IQ?
Het intelligentiequotiënt of IQ is een van de meest gangbare maten voor de intelligentie. Het testen van het IQ heeft als doel om de cognitieve vaardigheden van een persoon vast te stellen. Bij kinderen gebeurt dit door hun score op de test te vergelijken met het gemiddelde van een grote groep leeftijdsgenoten.

Observaties
Tijdens de testafname worden ook observaties gedaan. Dit is een belangrijke aanvulling op de IQ-scores. Kan het kind zich goed concentreren? Gebruikt het strategieën bij een opdracht, hoe wordt gereageerd op dingen die niet lukken en wat gebeurd er als de tijd bijna om is? Door deze informatie ontstaat een breder (en completer) beeld, waardoor het mogelijk is om meer gericht advies te geven.

Wanneer intelligentieonderzoek?
-vermoeden van hoogbegaafdheid bij een kind (klik hier voor meer informatie)
-onderpresteren op school
-duidelijk krijgen wat sterke en minder sterke kanten zijn van een kind
-vermoeden van een kloof tussen verbaal en performaal functioneren

Tijdsduur onderzoek
De gemiddelde tijdsduur van het onderzoek is 1,5-2 uur. Mocht uw kind nog vrij jong zijn (waardoor de aandachtsspanne korter is) dan is het mogelijk om het onderzoek af te nemen in twee afspraken.

Vergoedingen en aanmelden
In veel gevallen wordt het intelligentieonderzoek vergoed via het Torenkamertje. Voor meer informatie; klik hier. Aanmelden kan HIER.